FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA
 
1. TOPENIE ĽADU 13. VYPAROVANIE ÉTERU
2. ZMENA OBJEMU PRI TUHNUTÍ ĽADU 14. PRIMRZNUTÉ SKLÍČKO
3. TRHACÍ ÚČINOK ĽADU 15. VAR ZA ZNÍŽENÉHO TLAKU VZDUCHU
4. STÁLA TEPLOTA PRI TOPENÍ ĽADU 16. VAR STUDENEJ VODY
5. CHLADIACE ZMESI  17. KAVITÁCIA
6. REGELÁCIA ĽADU 18. VAR SÚSTAVY VODA + SOĽ
7. TOPENIE A TUHNUTIE CÍNU A OLOVA 19. PAPINOV TLAKOVÝ HRNIEC
8. CHLADNUTIE WOODOVHO KOVU 20. TLAK NASÝTENÝCH PÁR ÉTERU
9. TOPENIE A TUHNUTIE VOSKU SVIEČKY 21. TLAK NASÝTENÝCH PÁR PRI VARE
10. TOPENIE A TUHNUTIE PARAFÍNU 22. RELATÍVNA VLHKOSŤ VZDUCHU
11. VYPAROVANIE VODY 23. NAFTALÍN V NÁDOBE
12. KVAPKY VODY NA ROZŽERAVENEJ PLATNI 24. SUBLIMÁCIA V PRAXI

Experimenty pripravil: Mgr. Radoslav Kalakay

Posledná aktualizácia: 09.02.2001