FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
18. VAR SÚSTAVY VODA + SOĽ

Pomôcky:
banka, skúmavka, varič, soľ, voda

Realizácia pokusu:
Do nádoby s vriacou vodou pridáme soľ. Necháme prejsť varom. Do skúmavky nalejeme čistú vodu. Nádobu so slanou vodou umiestnime mimo variča a ponoríme do nej skúmavku s vodou. Pozorujeme, že voda v skúmavke vrie, ale voda v nádobe už nie.

Fyzikálna interpretácia:
Pridaním soli do vody sa mení chemické zloženie a tým sa posúva aj bod varu. Možno dosiahnuť stav kedy okolie má vyššiu teplotu (108°C) ako voda v skúmavke (100°C), ktorá pri tejto teplote vrie.

Metodická poznámka:
Pokus možno realizovať aj bez skúmavky. Ukážeme, že voda môže dosiahnuť aj vyššiu teplotu ako je teplota varu pri normálnom atmosférickom tlaku.

Realizačná poznámka:
Roztok soli vo vode musí byť nasýtený, zvyšuje sa tým teplota varu. Možno použiť aj iné prísady (Fridex, kyselina citrónová).

Otázky:
28.    Je možné pridaním určitého množstva soli zvýšiť teplotu varu sústavy voda+soľ na 120ºC?
29.    Navrhnite postup experimentu s využitím iných prísad napr. cukru.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001