FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
 
 VÝBER CEZ TEMATICKÉ CELKY SŠ 
KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU     DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU
PRÁCA, VÝKON, ENERGIA       MECHANIKA TUHÉHO TELESA
HYDROSTATIKA     HYDRODYNAMIKA
GRAVITAČNÉ POLE       ELEKTROSTATIKA
MOLEKULOVÁ FYZIKA     ŠTRUKTÚRA A VL. PEVNÝCH LÁTOK
ŠTRUKTÚRA A VL. KVAPALÍN     ŠTRUKTÚRA A VL. PLYNOV
EL. PRÚD V KOVOCH     EL. PRÚD V POLOVODIČOCH
EL. PRÚD V ELEKTROLYTOCH     EL. PRÚD V PLYNOCH A VÁKUU
TERMIKA   MAGNETICKÉ POLE
KMITANIE A REZONANCIA     MECHANICKÉ VLNENIE  
ELEKTROMAGNETICKÉ VLNENIE     AKUSTIKA
LÚČOVÁ OPTIKA     STRIEDAVÝ PRÚD
KVANTOVÁ FYZIKA     VLNOVÁ OPTIKA
ASTROFYZIKA     JADROVÁ FYZIKA
ŠPECIÁLNA TEÓRIA RELATIVITY    

 

 VÝBER CEZ MERACIE SONDY 

AKO FUNGUJE

     

EXPERIMENTY

ULTRAZVUKOVÁ SONDA     ULTRAZVUKOVÁ SONDA
SONDA SVETLA     SONDA SVETLA
SONDA ZVUKU     SONDA ZVUKU
SONDA TEPLOTY   SONDA TEPLOTY
SONDA MAGNETICKÉHO POĽA     SONDA MAGNETICKÉHO POĽA
SONDA TLAK     SONDA TLAK

Posledná aktualizácia: 24.09.2001