UČEBNÉ POMÔCKY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

VÝUČBOVÉ VIDEOZÁZNAMY

O VIDEOZÁZNAMOCH

PREHĽAD VIDEOZÁZNAMOV

     

VÝUČBOVÉ CD-ROM Z FYZIKY

O CD-ROMOCH

PREHĽAD CD-ROMOV

   

FYZIKÁLNE POMÔCKY
NAVRHNUTÉ ODDELENÍM DIDAKTIKY FYZIKY

O POMÔCKACH

PREHĽAD POMÔCOK

   

FYZIKÁLNE POMÔCKY
PHYWE, LEYBOLD,CAN 

O POMÔCKACH

PREHĽAD POMÔCOK

Posledná aktualizácia: 09.02.2001