FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
17. KAVITÁCIA

Pomôcky:
injekčná striekačka, nádoba s vodou

Realizácia pokusu:
Striekačku ponoríme do nádoby s vodou a rýchlim pohybom nasajeme časť vody. Pri nasávaní vody cez malý otvor striekačky sa výrazne znižuje tlak. Môžeme pozorovať malé bublinky, ktoré neznamenajú nič iné ako var vody.

Fyzikálna interpretácia:
V injekčnej striekačke s vodou sa znížil tlak natoľko, že voda pri vrie aj pri izbovej teplote.

Metodická poznámka:
Pokus vhodný pre domáce pozorovanie.

Realizačná poznámka:
Pohyb pri nasávaní musí byť dostatočne rýchly, aby sme dosiahli čo najväčšie zníženie tlaku.

Otázky:
27.    V injekčnej striekačke vznikajú malé bublinky, nejde náhodou o nasávanie vzduchu zvonku?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001