FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
12. KVAPKY VODY NA ROZŽERAVENEJ PLATNI

Pomôcky:
elektrická platnička, pipeta (striekačka)

Realizácia pokusu:
Na rozžeravenú platňu kvapneme niekoľko kvapiek vody. Sledujeme ako sa kvapky pohybujú bez toho, aby nastalo okamžité vyparenie vody.

Fyzikálna interpretácia:
Povrchová vrstva vody pôsobí ako tepelný izolant.

Realizačná poznámka:
Teplota platne nesmie byť nízka, ani veľmi vysoká, aby nenastalo okamžité odparenie vody.

Otázky:
16.   Čo ovplyvňuje rýchlosť odparenia celého objemu vody?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001