FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
5. CHLADIACE ZMESI

Pomôcky:
banka s vodou, soľ (Fridex), teplomer

Realizácia pokusu:
Do nádoby nalejeme vodu zmiešanú so soľou a umiestnime ju do mrazničky. Po vytiahnutí teplomerom zmeriame teplotu. Voda nezamrzla, aj keď teplomer ukazuje -15°C.

Fyzikálna interpretácia:
Pridaním cudzorodej látky (v našom prípade soľ) sa zmenila chemická štruktúra a vlastnosti zlúčeniny, tým sa zmenila aj teplota tuhnutia.

Metodická poznámka:
Tabuľka závislosti teploty tuhnutia vody od chemického zloženia vody.

Realizačná poznámka:
Pridaním rôzneho množstva soli môžeme meniť teplotu tuhnutia vody a topenia ľadu. Podobne možno použiť aj nemrznúce zmesi (Fridex), ktoré umiestnime do mrazničky.

Otázky:
7.   Zvýši alebo zníži sa teplota tuhnutia vody pridaním cukru ?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001