FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13. VYPAROVANIE ÉTERU

Pomôcky:
dve banky, dva teplomery, dve zátky, éter, voda, vata

Realizácia pokusu:
Do jednej z dvoch baniek dáme vodu a do druhej éter. Banky uzavrieme uzáverom s teplomerom. Zamiešame a odčítame počiatočné teploty oboch sústav. Teplomery vytiahneme a po minúte odčítame opäť teploty. Nastal prudký pokles teploty na teplomery, ktorý bol ponorený v éteri.

Fyzikálna interpretácia:
Éter sa vyparuje už pri izbovej teplote, aby sa mohol vypariť potrebuje od okolia určité množstvo energie. Teplota v jeho okolí sa začne znižovať - éter pri svojom vyparovaní odoberá okoliu teplo.

Realizačná poznámka:
Ak obalíme koniec teplomerov vatou dosiahneme lepší styk vyparujúceho sa éteru s teplomerom - pokles teploty je zreteľnejší.

Otázky:
17.    Je možné použiť pri práci namiesto ortuťového teplomera teplomer liehový?
18.    Ovplyvní pohyb teplomerom znižovanie teploty, ktorú meria?
19.    Aké iné látky je možné použiť pri tomto experimente?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001