FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
11. VYPAROVANIE VODY

Pomôcky:
Miska s vodou alebo varná sklenená nádoba, varič

Realizácia pokusu:
Do misky nalejeme malé množstvo vody. Sledujeme vyparovanie vody po dobu niekoľkých dní.
Podobne možno sledovať čajník, v ktorom sa varí voda.

Fyzikálna interpretácia:
Voda sa neodparuje len pri vare, ale odparovanie nastáva pri každej teplote. Odparovanie závisí od teploty prostredia, obsahu odparovanej plochy, tlaku a vlhkosti vzduchu.

Metodická poznámka:
Vyparovanie nastáva aj pri izbovej teplote. Pokus je vhodný na domáce pozorovanie.

Realizačná poznámka:
Rýchlosť vyparovania nezávisí od množstva vody. Závisí od teploty prostredia, obsahu odparovanej plochy, tlaku a vlhkosti vzduchu.

Otázky:
14.      Prečo sa na radiátory montujú odparovače vody?
15.      Aký vplyv má na teplotu v miestnosti množstvo odparenej vody?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001