FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. TOPENIE ĽADU

Pomôcky:
ľad, podložka (plech, drevo)

Realizácia pokusu:
Na plech položíme kocku ľadu. Ľad sa začne topiť, mení sa jeho skupenstvo z pevného na kvapalné.

Fyzikálna interpretácia:
Izbová teplota (20°C pri normálnom atmosferickom tlaku) prevyšuje teplotu topenia ľadu.

Metodická poznámka:
Pokus môže byť použitý pre domáce pozorovanie s dôrazom na sledovanie faktorov urýchľujúcich topenie (teplota, zmena tlaku, vlhkosť vzduchu).

Realizačná poznámka:
Kocka ľadu sa začne topiť skôr a rýchlejšie ak jej rozmery nebudú príliš veľké. Skrátenie doby topenia dosiahneme aj miernym nahriatím plechu, na ktorý kladieme ľad. Ako podložku možno použiť aj drevený kváder.

Otázky:
1.    Akými spôsobmi môžeme spomaliť ( urýchliť) topenie ľadu?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001