FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
4. STÁLA TEPLOTA PRI TOPENÍ ĽADU

Pomôcky:
ľad, teplomer, banka s lievikom, nádoba na vodu

Realizácia pokusu:
Do rozdrveného ľadu nasypaného v nádobe umiestnime teplomer. Ľad sa topí, teplota ostáva stála aj keď nádobu mierne ohrievame plameňom. Zvýši sa len rýchlosti topenia.

Fyzikálna interpretácia:
Teplota topenia ľadu ostáva stála, závisí len od vonkajšieho atmosferického tlaku. Teplota začne stúpať až po roztopení celého množstva ľadu.

Realizačná poznámka:
Na meranie vonkajšieho atmosferického tlaku možno použiť barometer.

Otázky:
6.   Ako je možné znížiť teplotu topenia ľadu?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001