FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
14. PRIMRZNUTÉ SKLÍČKO

Pomôcky:
hodinové sklíčko, drevená podložka, éter, voda, fén

Realizácia pokusu:
Na hodinové sklíčko nalejeme malé množstvo éteru. Pod sklíčko kvapneme kvapku vody. Po vyparení éteru zistíme, že sklíčko primrzlo k podložke, na ktorú sme sklíčko položili.

Fyzikálna interpretácia:
Vyparovanie éteru si vyžiadalo isté množstvo tepla z okolia. Teplota okolia sa znížila natoľko, že voda pod sklíčkom zamrzla.

Realizačná poznámka:
Vyparovanie urýchlime prúdom teplého vzduchu z fénu.

Otázky:
20.    Ovplyvňuje veľkosť kvapky vody rýchlosť jej zamrznutia ?
21.    Je vhodnejšie použiť teplý alebo studený vzduch z fénu ?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001