ĎALŠIE VZDELÁVANIE UČITEĽOV

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

1. KVALIFIKAČNÁ SKÚŠKA
NA ODDELENÍ DIDAKTIKY FYZIKY
ZOZNAM PODĽA ŠKOLITEĽOV

2. KVALIFIKAČNÁ SKÚŠKA
NA ODDELENÍ DIDAKTIKY FYZIKY
ZOZNAM PODĽA ŠKOLITEĽOV

RIGORÓZNE PRÁCE
NA ODDELENÍ DIDAKTIKY FYZIKY
ZOZNAM PODĽA ŠKOLITEĽOV

Posledná aktualizácia: 09.02.2001