FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
23. NAFTALÍN V NÁDOBE

Pomôcky:
naftalín v uzatvorenej nádobe

Realizácia pokusu:
Sledujeme tuhý naftalín v uzatvorenej sklenenej nádobe.

Fyzikálna interpretácia:
Látka môže prechádzať z pevného skupenstva do plynného priamo aj bez topenia. Sublimujúca látka sa vyparuje v uzavretom priestore tak dlho, až sa ustáli rovnováha medzi fázou tuhou a plynnou. Okrem častí naftalínu sa na stenách nádoby nachádzajú aj kryštáliky, ktoré vznikli sublimáciou naftalínu a následnou desublimáciou jeho pár.

Metodická poznámka:
Naftalínové tablety najčastejšie používame na ochranu textílií pred škodcami - hlavne moľami. Sledovanie naftalínu možno odporučiť na domáce pozorovanie - naftalínové tablety.

Otázky:
37.    Uveďte ďalšie látky, u ktorých dochádza k sublimácii.

Posledná aktualizácia: 09.02.2001