FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
16. VAR STUDENEJ VODY

Pomôcky:
tenkostenná banka, zátka, odsávací prístroj, stojan s držiakom

Realizácia pokusu:
Na pokus použijeme tenkostennú banku s dlhším hrdlom a vývodom, ktorá je pripojená na odsávací prístroj. Banku naplníme asi do 3/4 vodou s teplotou okolo 20°C. Zapneme prístroj a necháme odsávať vzduch z banky. Pri určitom tlaku začne voda v banke vrieť.

Fyzikálna interpretácia:
V banke so studenou vodou sa znížil tlak. Voda pri znížení tlaku vrie pri nižšej teplote, ako v našom prípade, kedy teplota nepresiahla teplotu 20°C.

Realizačná poznámka:
Banku možno chytiť holou rukou, čím dokážeme že teplota vody v banke nedosahuje teplotu varu vody pri normálnom atmosférickom tlaku. Po skončení pokusu necháme vyrovnať tlak v nádobe s vodou.

Otázky:
25.    Aký tlak musíme dosiahnuť v banke, aby teplota varu bola 20ºC?
26.    Ovplyvní množstvo vody v banke priebeh experimentu?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001