FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
22. RELATÍVNA VLHKOSŤ VZDUCHU

Pomôcky:
Augustov psychrometer
Vlasový vlhkomer

Realizácia pokusu:
Augustov psychrometer: Do nádobky vlhkého teplomeru nalejeme vodu a navlhčíme punčošku na teplomernej nádobke teplomeru. Počkáme, až sú teploty na oboch teplomeroch ustálené a potom ich zmeriame. Na psychrometrickej tabulke nastavíme zistenú teplotu vlhkého teplomeru na stupeň suchého teplomeru. Predĺžená stupnica vlhkého teplomeru ukazuje v spodnej časti tabuľky relatívnej vlhkosti v percentách.
Vlasový vlhkomer: Odčítame na stupnici vlhkomeru relatívnu vlhkosť a porovnáme zmeranú hodnotu s hodnotou určenou pomocou Augustovho psychrometra.

Fyzikálna interpretácia:
Suchý vzduch má relatívnu vlhkosť 0%, vzduch nasýtený vodnou parou má relatívnu vlhkosť 100%. Pre život a dobrú pracovnú schopnosť človeka je najvhodnejšia relatívna vlhkosť vzduchu 50% až 70%. Teplota prostredia závisí od relatívnej vlhkosti vzduchu a naopak čím je relatívna vlhkosť vzduchu nižšia, tým je teplota prostredia vyššia.

Realizačná poznámka:
V nádobke Augustovho psychrometra musí byť dostatočné množstvo vody.

Otázky:
34.    Prečo musia byť konské vlasy, použité vo vlasovom vlhkomeri odmastené?
35.    Ako vplýva teplota použitej vody v Augustovom psychrometri na relatívnu vlhkosť vzduchu?
36.    Zmení sa relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti ak otvoríme okno?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001