FYZIKÁLNE ÚLOHY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY
EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
 
 VÝBER CEZ TEMATICKÉ CELKY SŠ 
KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU        DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU
PRÁCA, VÝKON, ENERGIA          MECHANIKA TUHÉHO TELESA
HYDROSTATIKA      HYDRODYNAMIKA
GRAVITAČNÉ POLE        ELEKTROSTATIKA
MOLEKULOVÁ FYZIKA        ŠTRUKTÚRA A VL. PEVNÝCH LÁTOK
ŠTRUKTÚRA A VL. KVAPALÍN      ŠTRUKTÚRA A VL. PLYNOV
EL. PRÚD V KOVOCH      EL. PRÚD V POLOVODIČOCH
EL. PRÚD V ELEKTROLYTOCH      EL. PRÚD V PLYNOCH A VÁKUU
TERMIKA      MAGNETICKÉ POLE
KMITANIE A REZONANCIA        MECHANICKÉ VLNENIE  
ELEKTROMAGNETICKÉ VLNENIE        AKUSTIKA
LÚČOVÁ OPTIKA        STRIEDAVÝ PRÚD
KVANTOVÁ FYZIKA        VLNOVÁ OPTIKA
ASTROFYZIKA        JADROVÁ FYZIKA
ŠPECIÁLNA TEÓRIA RELATIVITY      

UPOZORNENIE: K DISPOZÍCII JE STARŠIA VERZIA KVALITATÍVNYCH ÚLOH

 VÝBER CEZ CVIČENIA 
PREDMETU FYZIKÁLNE ÚLOHY
1. KINEMATIKA   6. TERMIKA A TERMODYNAMIKA
2. DYNAMIKA   7. ELEKTRICKÝ PRÚD 1
3. HYDROSTATIKA   8. MAGNETICKÉ POLE
4. HYDRODYNAMIKA   9. KMITANIE A REZONANCIA
5. MOLEKULOVÁ FYZIKA 1   10. MECH. VLNENIE A AKUSTIKA

Posledná aktualizácia: 06.02.2002