DIDAKTIKA FYZIKY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

Doc. RNDr. Josef Gajdušek, CSc.

 ORGANIZAČNÉ FORMY A METÓDY VYUČOVACIEHO PROCESU

FYZIKÁLNE POZNÁVANIE A JEHO MODELOVANIE V ŠKOLSKEJ FYZIKE

EXPERIMENT VO VYUČOVANÍ FYZIKY

FYZIKÁLNE ÚLOHY

KONTROLA A HODNOTENIE VEDOMOSTÍ A ZRUČNOSTÍ

TESTY, ICH TVORBA A VYUŽITIE

SÚČASNÉ PEDAGOGICKÉ KONCEPCIE A ICH VYUŽITIE VO VYUČOVANÍ FYZIKY

Posledná aktualizácia: 24.09.2001