FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

3. TRHACÍ ÚČINOK ĽADU

Pomôcky:
nádoba s vodou

Realizácia pokusu:
Necháme zamrznúť vodu v zatvorenej nádobe, steny nádoby popukajú.

Fyzikálna interpretácia:
Ľad zväčšil svoj objem, čím sa musel zväčšiť aj objem nádoby, v ktorej bol uzavretý.

Metodická poznámka:
Pokus aj pre domáce pozorovanie.

Realizačná poznámka:
Je nutné si uvedomiť, že z 10 litrov vody vznikne 11 litrov ľadu. Nádoba môže byť z rôznych materiálov (sklo, plast).

Otázky:
4.     Ovplyvňuje vonkajšia teplota rýchlosť tuhnutia vody?
5.     Je pravdou, že čím je teplota okolia nižšia, tým je objem vzniknutého ľadu väčší?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001