AKTUALITY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

Táto stránka má za úlohu informovať o novinkách v Školskom Informačnom Systéme fyziky. Obsahuje aktívne linky na stránky, ktoré obsahujú nové informácie 

RNDr. Radoslav Kalakay 

21.9.2001 MODELLUS - Modelovací program z portugalska - ZADARMO
10.9.2001 Začína ďalšia vlna updatu ŠISu fyziky - od dnes skoro každý deň pribudne niečo nové ... 
13.6.2001 7. stretnutie Klubu učiteľov fyziky v stredu 20. júna 2001 o 8:30 hod. v priestoroch Praktika školských pokusov
10.6.2001 nové materiály z Klubu učiteľov fyziky
8.3.2001 Adobe Acrobat Reader 4.0, Microsoft Word 97 Viewer, Microsoft Exel 97 Viewer - podpora pre Vás 
7.3.2001 Výberová prednáška RNDr. Mariána Kireša, PhD.
5.3.2001 2. Update stránok Testy od Mgr. Tibora Révaya
20.2.2001 1. Update stránok Klubu učiteľov fyziky - rok 2001
15.8.2000 fyzikálne pomôcky - odkazy na firmy zaoberajúce sa výrobou a distribúciou učebných pomôcok, LINAC - lineárny urýchľovač - naučte sa ako pracuje  na tejto adrese (slovenská verzia Mgr. Radoslav Kalakay).
14.8.2000 kvantitatívne úlohy - ukončená transformácia, predmet fyzikálne úlohy pre študentov PF UPJŠ, stará verzia kvalitatívnych úloh, na ktorých novom vzhľade sa pracuje, pridanie obrázkov do niektorých jednoduchých experimentov
12.8.2000 demonštračné experimenty - ukončená transformácia experimentov 
11.8.2000 odkazovač - verejný odkazovač pre oznamy
10.8.2000 dotazník-počítače - učitelia môžete odpovedať v dotazníku RNDr. Zuzany Ješkovej, dotazník - učebné texty pre žiakov a učiteľov
9.8.2000 jednoduché experimenty - v novom dizajne, zavedenie rubriky AKTUALITY
1.8.2000 experimenty s IP-COACH aktualizované, didfyzke, environmentálna fyzika, demonštračné experimenty - TERMIKA, diplomové práce, vzdelávanie a výučba v novom šate
30.7.2000 environmentálna fyzika sa transformuje do nového dizajnu
29.7.2000 Klub učiteľov fyziky, pomôcky, publikácie, didaktika fyziky - prerobené do nového dizajnu
25.7.2000 začiatok transformácie stránok do nového dizajnu - príprava šablón

Posledná aktualizácia: 22.09.2001