FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
6. REGELÁCIA ĽADU

Pomôcky:
ľad, stojan na regeláciu, tenký drôt, dva závažia

Realizácia pokusu:
Cez kváder z ľadu preložíme tenký drôt, ktorý zaťažíme po oboch stranách závažím. Sledujeme ako drôt pomaly prerezáva ľad, prenikne ním bez toho, aby ho rozdelil na dve samostatné časti.

Fyzikálna interpretácia:
Pod drôtom sa zvýšil vonkajší tlak na ľad. Teplota topenia ľadu je pod drôtom nižšia. Ľad sa roztápa a voda sa dostane nad drôt. Tu už nie je pod tlakom a opätovne zamŕza. Voda odovzdáva pri tuhnutí svoje skupenské teplo tuhnutia, ktoré ľad potrebuje k topeniu. Výmenu tepla sprostredkováva vodivý drôt.

Metodická poznámka:
Tabuľka č.1: Závislosť teploty topenia ľadu od pôsobiaceho tlaku

p [Pa]

2,56.107

1,92.107

1,29.107

6,47.106

9,81.104

t  [ºC]

-2

-1,5

-1

-0,5

0

Realizačná poznámka:
Kváder ľadu by mal byť rozmerovo podobný tehle. Malý kus ľadu by sa mohol roztopiť skôr ako by ním drôt prešiel. Hrúbka drôtu by mala byť čo najmenšia (zvyšuje sa tlak) a naopak hmotnosť závaží čo najväčšia (zvyšuje sa tlak).

Otázky:
8.    Je možné znižovaním tlaku dosiahnuť teplotu topenia ľadu napr. +1ºC?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001