DIPLOMOVÉ PRÁCE

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


KATEDRA EXPERIMENTÁLNEJ FYZIKY PF UPJŠ
DIPLOMOVÉ PRÁCE S DIDAKTICKOU TEMATIKOU
(1998-1999)

1-99 Eva Exembergerová   Tvorba programov pre planetárium
2-99 Zuzana Gibová   Trenie a jeho vyučovanie na strednej škole
3-99 Gabriela Jurčenková   Možnosti využitia štatistickej fyziky na strednej škole
4-99 Gabriela Kačírová   Modernizácia obsahu vyučovania fyziky na gymnáziu
5-99 Radoslav Kalakay   Prezentácia a popularizácia fyzikálnych poznatkov modernou audiovizuálnou a PC technikou
6-99 Katarína Kandrová   Jadrová energia a životné prostredie
7-99 Jana Mečiarová   Slnečné energetické častice
8-99 Katarína Mikolajová   Ekologické aspekty vo vyučovaní fyziky
9-99 Rudolf Muzelák   Štúdium transformátora
10-99 Štefan Palušek   Školské experimenty v systéme IP-COACH
11-99 Monika Pavúková   Moderné metódy lekárskej diagnostiky
12-99 Denisa Pomikalová   Úlohy vystaveného fyzikálneho experimentu pri vyučovaní fyziky
13-99 Martina Schmögnerová   Mapovanie magnetického poľa
14-99 Marek Trebuňa   Eruptívne procesy na Slnku a ich odozva v heliosfére
15-99 Lenka Schriffelová   Svetlo a osvetlenie
1-98 Lenka Filipová   Inštrukčné listy k systému vyučovania s uzavretým cyklom
2-98 Richard Gobl   Využitie galvanomagnetických javov v senzoroch a snímačoch
3-98 Slavomír Holotňák   Internet a vyučovanie fyziky, fyzika na internete
4-98 Andrea Hreščová   Fyzikálne úlohy v tvorivom osvojovaní fyz. poznatkov
5-98 Adriana Chromá   Elektromagnetické spektrum
6-98 Martin Kotlár   Využitie rádioaktívnych izotopov v lekárstve
7-98 Marcel Kudláč   Fyzika a životné prostredie, obnoviteľné zdroje energie
8-98 Milan Krempaský   Mechanické kmitanie a vlnenie
9-98 Alena Matúšová   Syntéza amorfných a nanokryštalických zliatin na báze Fe mechanickým zlievaním
10-98 Marek Mečiar  Energetické častice v magnetosfére Zeme a planét
11-98 Silva Simkuletová  Modulárny prístup ku tvorbe programov v planetáriu
12-98 Jana Pencáková  Grafy vo vyučovaní fyziky
13-98 Jana Perháčová  Štruktúra a magnetické vlastnosti tenkých feromagnetických vrstiev na báze Fe
14-98 Tibor Révay  Informačný test z fyziky pre II. ročník gymnázia
15-98 Jozef Sopoliga  Vysokoteplotná supravodivosť
16-98 Andrea Štefancová  Teória efektívneho poľa pre Isingov model
17-98 Lýdia Takáčová  Paleomagnetizmus - prehiostória magnetického poľa Zeme

Posledná aktualizácia: 24.09.2001