FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
9. TOPENIE A TUHNUTIE VOSKU SVIEČKY

Pomôcky:
sviečka, zápalky

Realizácia pokusu:
Po zapálení sviečky pozorujeme, ako sa vosk začne okamžite roztápať. Kvapalný vosk steká po sviečke, kde dochádza k jeho tuhnutiu.

Fyzikálna interpretácia:
Plameň sviečky zvýšil teplotu prostredia, v ktorom sa vosk začína topiť. Pri stekaní sa dostáva do prostredia s izbovou teplotou, kde začína tuhnúť.

Metodická poznámka:
Pokus pre domáce pozorovanie.

Realizačná poznámka:
Sviečku neumiestnime kolmo, ale jej os vychýlime vzhľadom na kolmicu s podstavou o niekoľko stupňov. Dosiahneme lepší efekt pri stekaní a následnom tuhnutí.

Otázky:
11.    Aký je princíp horenia sviečky?
12.    Aká je teplota topenia vosku?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001