TESTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
 
 VÝBER CEZ TEMATICKÉ CELKY ZŠ 
O LÁTKACH A ICH VLASTNOSTIACH           O ČASTICIACH
AKO MERIAME A VÁŽIME           O ELEKTRICKOM PRÚDE
O TEPLOTE            
POHYB A SILA           TLAK V KVAPALINÁCH A V PLYNOCH
NEWTONOVÉ POHYBOVÉ ZÁKONY A MOMENT SILY           OPTIKA
ASTRONÓMIA            

 

 VÝBER CEZ TEMATICKÉ CELKY SŠ 
KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU             DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU
PRÁCA, VÝKON, ENERGIA               MECHANIKA TUHÉHO TELESA
HYDROSTATIKA               HYDRODYNAMIKA
GRAVITAČNÉ POLE               ELEKTROSTATIKA
MOLEKULOVÁ FYZIKA           ŠTRUKTÚRA A VL. PEVNÝCH LÁTOK
ŠTRUKTÚRA A VL. KVAPALÍN           ŠTRUKTÚRA A VL. PLYNOV
EL. PRÚD V KOVOCH               EL. PRÚD V POLOVODIČOCH
EL. PRÚD V ELEKTROLYTOCH               EL. PRÚD V PLYNOCH A VÁKUU
TERMIKA               MAGNETICKÉ POLE
KMITANIE A REZONANCIA               MECHANICKÉ VLNENIE  
ELEKTROMAGNETICKÉ VLNENIE               AKUSTIKA
LÚČOVÁ OPTIKA               STRIEDAVÝ PRÚD
KVANTOVÁ FYZIKA               VLNOVÁ OPTIKA
ASTROFYZIKA               JADROVÁ FYZIKA
ŠPECIÁLNA TEÓRIA RELATIVITY        

Posledná aktualizácia: 07.03.2001