FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
15. VAR ZA ZNÍŽENÉHO TLAKU VZDUCHU

Pomôcky:
tenkostenná banka, gumová zátka, voda, držiak na banku, varič, teplovzdorná rukavica

Realizácia pokusu:
Na pokus použijeme tenkostennú banku s dlhším hrdlom. Gumová zátka je prevŕtaná a otvor je uzavretý tenkou sklenenou tyčinkou. Banku naplníme asi do 3/4 vodou. Hrdlo banky obalíme gumovým alebo korkovým obalom. Privedieme vodu do varu a necháme ju chvíľu vrieť, aby vodné pary vytlačili vzduch z nádoby. Uzátkujeme banku a obrátenú vložíme do kruhového statívu. Banku podložíme nádobou a polievame studenou vodou. Týmto spôsobom sa vyvolal var vody v banke.

Fyzikálna interpretácia:
Poliatím banky studenou vodou sa znížila jej teplota a tým aj tlak v banke. Voda pri znížení tlaku vrie pri nižšej teplote.

Realizačná poznámka:
Voda v banke musí vrieť asi minútu. Na uzátkovanie banky, obrátenie a vloženie do kruhového statívu použijeme tepelnovzdornú rukavicu.

Otázky:
24.    Ako možno získaný poznatok využiť v praxi?

Posledná aktualizácia: 09.02.2001