FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: TERMIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

24. SUBLIMÁCIA V PRAXI

Pomôcky:
osviežovače vzduchu, deodoranty, prádlo v zime, námraza na okne

Realizácia pokusu:
Sledujeme sublimáciu v praxi - osviežovače vzduchu, deodoranty, zamrznuté prádlo v zime na šnúre, námrazy na oknách

Fyzikálna interpretácia:
Osviežovače vzduchu: Rovnako ako naftalín sublimuje aj jód a všetky voňajúce alebo páchnuce tuhé látky.  Sublimujúca látka sa vyparuje v uzavretom priestore tak dlho, až sa ustáli rovnováha medzi fázou tuhou a plynnou. Príkladom sú aj v domácnostiach používané osviežovače vzduchu.
Deodoranty: Telové deodoranty rovnako zastupujú skupinu tuhých látok, u ktorých nastáva sublimácia
Prádlo v zime: Sublimácia je známa aj pri snehu a ľade. Ľad sa vyparuje aj za mrazivého suchého počasia. Zamrznuté prádlo vonku uschne.
Námraza na okne: Určite zaujímavé sú obrazce na zamrznutých sklách okien.

Metodická poznámka:
Pokusy vhodné na domáce pozorovania

Otázky:
38.    Kde v prírode je možné ešte pozorovať sublimáciu?
39.    Závisí rýchlosť sublimácie od teploty okolia a atmosferického tlaku?
40.    Stretli ste sa s pojmom „suchý ľad“? Čo si pod týmto pojmom predstavujete?

 

Posledná aktualizácia: 09.02.2001