FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: AKUSTIKA
 
1.Chladnyho obrazce 11. Budík vo vákuu
2. Reproduktor a sklenená doska s krupicou 12. Šírenie sa zvuku potrubím kúrenia
3. Ladička a bázová gulička 13. Odraz zvuku od sklenenej dosky
4. Struna a stroboskop 14. Interferencia zvuku dvoch ladičiek
5. Savartova siréna 15. Skladanie vlnenia v Quinckeho trubici
 6. Seebeckova siréna 16. Fázový posun
7. Dve ladičky 17. Rubensova trubica
8. Tlamenie ladičiek 18. Rýchlosť šírenia zvuku v kove
9. Tamburíny a bázova gulička 19. Frekvenčný rozsah - generátor kmitov
10. Šírenie sa vlnenia v Kundtovej trubici 20. Zvukové rázy 
21. Dopplerov jav

Experimenty pripravili: RNDr. Marián Kireš, PhD., RNDr. Milan Krempaský

Posledná aktualizácia: 11.03.2001