FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: AKUSTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

5. Savartova siréna

 

Pomôcky :

Savartova siréna, hárok tvrdého papiera, odstredivý stroj,

 

Realizácia:      

K realizácii použijeme Savartovu sirénu. Savartova siréna je zložená z niekoľkých ozubených kovových kotúčov pevne spojených v ich spoločnej osi. Kotúče majú rôzne polomery a rozdielny počet zúbkov. Sirénu pripevníme na odstredivý stroj a roztočíme. K roztočenej siréne prikladáme hranu tvrdého papiera.

 

Fyzikálna interpretácia:

Zúbky roztočenej sirény v pravidelnom rytme narážajú na papier, ktorý rozkmitávajú. Vibrujúci papier sa stáva zdrojom zvuku. Ak priložíme papier ku kotúču s iným počtom zúbkov, alebo kotúče roztočíme rýchlejšie, zmení sa počet nárazov zúbkov o papier za sekundu. Preto budeme počuť aj iný tón, tón  sinou frekvenciou.

 

Realizačná poznámka:

Dbajte na dobré upevnenie sirény, aby po rýchlejšom roztočení nevyletela z odstredivého prístroja. Je jednoduchšie ak sa na realizácii experimentu podieľajú dvaja žiaci.

 

Otázky :

1. Vypočítajte pre konkrétny počet zubov na obvode frekvenciu otáčania sirény, aby vydávala zvuk so stanovenou frekvenciou napr. 400 Hz.

2. Ak by sme pri tých istých otáčkach použili namiesto papiera iný materiál došlo by k zmene frekvencie vydávaného zvuku. Ako to fyzikálne odôvodnite ?

Posledná aktualizácia: 11.03.2001