FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: AKUSTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

12. Šírenie sa zvuku potrubím kúrenia

 

Pomôcky :

Gumové kladivko, radiátor,

 

Realizácia:      

Tento experiment si môže každý žiak vyskúšať doma sám: Udrieme gumovým kladivkom do radiátora.

 

Fyzikálna interpretácia:

Po údere sa radiátor rozkmitá, a tým vznikne zvuk. Potrubím ústredného kúrenia sa zvuk šíri iba jedným smerom. Navyše látkou, z ktorej je potrubie zhotovené, sa zvuk šíri rýchlejšie ako vzduchom a je ňou i menej absorbovaný

 

Realizačná poznámka:

Dohliadnite, aby sa potrubia nikto nedržal.

 

Metodická poznámka:    

Experiment vhodný na domáce pozorovanie.

 

Otázky :

1.    Zmení sa zvuk radiátora po údere kladivkom, ak bude nahriatý voči stavu ak by bol studený ? Fyzikálne odôvodnite.

2.    Ako si vysvetľujete vyššie rýchlosti šírenia zvuku v kove, voči rýchlosti zvuku vo vzduchu ?

Posledná aktualizácia: 11.03.2001