FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: AKUSTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

9. Tamburíny a bázová gulička

 

Pomôcky :

Dve tamburíny, statívy, bázová gulička, kladivko,

 

Realizácia:     

Na statívoch upevníme oproti sebe dve tamburíny. Pri jednej z nich umiestnime statív so zavesenou bázovou guličkou. Statív položíme tak, aby sa gulička nachádzala asi v strede napnutej membrány tamburíny. Kladivkom udrieme do stredu druhej tamburíny

 

Fyzikálna interpretácia:

Úderom do membrány tamburína vydá zvuk, ktorý sa šíri prostredím. Keď dorazí k membráne druhej tamburíny, rozkmitá ju. Dôkazom vibrujúceho pohybu membrány je odskakovanie bázovej guličky.

 

Realizačná poznámka:

Vhodná vzdialenosť statívov je 20-25 cm. Gulička sa musí membrány tamburíny len jemne dotýkať.

 

Otázky :

1.  Vedeli by ste nájsť praktické využitie tohto javu ?

Posledná aktualizácia: 11.03.2001