FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: AKUSTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

10. Šírenie sa vlnenia v Kundtovej trubici

 

Pomôcky :

Kundtova trubica, reproduktor, korkový prášok, generátor, zosilňovač,

 

Realizácia:     

Použijeme Kundtovu trubicu. Je to asi 5 cm hrubá a 150 cm dlhá sklenená trubica. Na jeden jej koniec umiestnime reproduktor a z druhej strany vsunieme pohyblivú vnútornú prepážku s držadlom. V trubici rozsypeme korkový prášok. Reproduktor cez zosilňovač zapojíme na frekvenčný generátor. Po zapnutí sústavy reproduktor vydáva tón. Na generátore vyhľadáme „vhodnú“ frekvenciu, pri ktorej pozorujeme v niektorých miestach trubice pohyby korkového prášku.

Fyzikálna interpretácia:

Zvukové vlnenie z reproduktora sa šíri vzduchom trubice a na jej druhom konci sa od prepážky odrazí. Zvuková vlna z reproduktora a odrazená vlna sa vo vnútri trubice skladajú a vytvárajú stojatú vlnu. V miestach, kde má stojaté vlnenie kmitne, sa prášok rozvíri a rebrovité sa zosunie na spodnú stranu trubice. V uzlových miestach ostáva prášok v pokoji.

 

Realizačná poznámka:

Je potrebné, aby ste vopred poznali vhodnú frekvenciu. Vhodná je frekvencia z intervalu 250 - 550 Hz.

 

Otázky :

1.    Prečo korkový prášok zaujme polohu práve v tvare pásikov kolmých na os trubice ?

2.    Zo známe j frekvencie generátora a odmeranej vlnovej dĺžky vypočítajte rýchlosť zvuku vo vzduchu.

Posledná aktualizácia: 11.03.2001