FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: AKUSTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

16. Fázový posun

 

Pomôcky :

Dva mikrofóny, viaclúčový osciloskop, generátor, zosilňovač,

 

Realizácia:      

Pokus realizujeme pomocou dvoch mikrofónov pripojených na viacvstupový osciloskop a reproduktora  napojeného cez zosilňovač na frekvenčný generátor. Mikrofóny umiestnime v rovnakej vzdialenosti od membrány reproduktora.

 

Fyzikálna interpretácia:

Po zapnutí sústavy na osciloskope sledujeme dve stopy. Stopy predstavujú záznam zachyteného zvuku mikrofónmi. Zo záznamu vidíme, že snímané vlnenia sú vo fáze. Pomaly posúvame jeden z dvojice mikrofónov od reproduktora. Na osciloskope sledujeme fázový posun vlnení.

Realizačná poznámka:

Mikrofóny nesmú byť ďaleko od membrány reproduktora, vhodná je vzdialenosť 15 cm. Aby sme dosiahli dobre viditeľný fázový posun, je dobré nastaviť generátor na frekvenciu 1000 Hz.

 

Otázky :

1.    Popíšte metódu na priame experimentálne meranie vlnovej dĺžky použitého zvuku.

Posledná aktualizácia: 11.03.2001