FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY:
AKUSTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

17. Rubensova trubica

 

Pomôcky :

Rubensova trubica, prívod plynu, zápalky, generátor, zosilňovač, 

 

Realizácia:      

K realizácii pokusu použijeme Rubensovu trubicu. Rubensova trubica je valcová trubica, na hornom povrchu ktorej sú vyvŕtané malé otvory v rovnakej vzdialenosti od seba. V spodnej časti je otvor slúžiaci na prívod plynu. Jeden jej koniec je pevne uzavretý, druhý uzatvára reproduktor. Do Rubensovej trubice privedieme plyn a jej reproduktor zapojíme cez zosilňovač na frekvenčný generátor. Unikajúci plyn z Rubensovej trubice zapálime. Pozorujeme sústavu rovnakých plamienkov. Zmenou frekvencie generátora sa snažíme nastaviť stojaté vlnenie, prejavujúce sa do tvaru vlny usporiadanými veľkosťami plamienkov.

 

 

Fyzikálna interpretácia:

Po zapnutí sústavy (generátor, zosilňovač) a vyhľadaní vhodnej frekvencie sa v trubici vytvorí pozdĺžna stojatá vlna. Spôsobí, že v istých miestach v trubici je väčší tlak plynu (uzly stojatého vlnenia) a v istých menší (kmitne stojatého vlnenia). Cez dierky v miestach z väčším tlakom plyn uniká rýchlejšie, preto v týchto miestach nad trubicou pozorujeme vzostup plameňov. Takto pomocou sústavy plameňov môžeme pozorovať stojaté vlnenie v plyne. Pri ďalšej vyhľadanej rezonančnej frekvencii sa zmení stojatá vlna, a tým aj výškové rozloženie našich plameňov.

 

Realizačná poznámka:

Dbajte na bezpečnosť pri tomto pokuse. Plyn nesmie unikať okolo reproduktora, aby reproduktor nezhorel. Pred experimentom prečistíme malé otvory na trubici liehom a dobre vysušíme.

 

Otázky :

1.    Ktorý z rôzne vysokých plamienkov predstavuje uzol a ktorý kmitňu stojatého vlnenia ? Fyzikálne odôvodnite.

Posledná aktualizácia: 11.03.2001