FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: AKUSTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3. Ladička a bázová gulička

 

Pomôcky :

Ladička, bázová gulička, statív, kladivko,

 

Realizácia:      

Gumovým kladivkom ladičku rozozvučíme. Na nitke zavesenú bázovú guličku priblížime k jej ramenu.

 

Fyzikálna interpretácia:

Pozorujeme, že bázová gulička od ramena pravidelne odskakuje. Jej pohyb dosvedčuje kmitanie ramena ladičky, ktoré voľným okom nepozorujeme.

 

Realizačná poznámka:

Je vhodné, ak sa používa malá gulička s priemerom asi 0,5 cm. Na upevnenie bazovej guličky použijeme čo najjemnejšiu niť.

 

Otázky :

1. Gulička odskakuje od ramena ladičky nepravidelne a rôzne ďaleko. Ako si to vysvetľujete, keď ladička vydáva tón so stálou frekvenciou ?

Posledná aktualizácia: 11.03.2001