FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: AKUSTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1. Chladnyho obrazce

 

Pomôcky :

Statív, kovové platne, krupica, slák, reproduktor, generátor, zosilňovač

 

Realizácia:      

K realizácii pokusu použijeme statív, na ktorý budeme upevňovať rôzne druhy platní. Na platňu nasypeme tenkú vrstvu krupice. Pod platňu položíme reproduktor zapojený cez zosilňovač na frekvenčný generátor. Zapneme generátor a pomaly prechádzame celou škálou frekvencií. Pri istej frekvencii sa nám na platni vytvorí obrazec. Za vytvorenie obrazca môžeme použiť slák, ktorým ťaháme kolmo po hrane platne.

 

Fyzikálna interpretácia:

Po zapnutí generátora reproduktor vydáva tón. Pri istej frekvencii platňa začne výrazne kmitať, čo sa prejaví nadskakovaním krupice. Dochádza k rezonancii medzi frekvenciou zvuku z reproduktora a vlastnou frekvenciou platne. Po istom čase sa krupica usporiada do tzv. Chladnyho obrazcov.

 

Realizačná poznámka:

Je vhodné, ak použijeme pružný plech. Platňa musí byť pevne upevnená a miesto upevnenia musí mať čo najmenšiu plochu.

 

Metodická poznámka:    

Poukážeme na praktický význam tejto zobrazovacej metódy.

 

Otázky :

1. Bolo by možne pre daný plech nájsť viacero frekvencií, pri ktorých by vznikali Chladnyho obrazce ?

2. Čo predstavujú vytvorené geometrické útvary krupice ?

Posledná aktualizácia: 11.03.2001