FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: AKUSTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

6. Seebeckova siréna

 

Pomôcky :

Seebeckova siréna, odstredivý stroj, pipeta,

 

Realizácia:      

Na realizáciu pokusu použijeme Seebeckovu sirénu. Seebeckova siréna je kovový kotúč, v ktorom sú na sústredných kružniciach rovnako vzdialene od seba vyvŕtané otvory. Sirénu pripevníme na odstredivku a roztočíme. Cez  zúžený koniec pipety kolmo na otvory fúkame vzduch.

 

Fyzikálna interpretácia:

Fúkaný vzduch naráža na kovový  kotúč, ktorý sa otáča. V pravidelných intervaloch sa cez vyvŕtané otvory kotúča dostáva vzduch až zaň. Vzniknuté víry sú zdrojom zvuku.

 

Realizačná poznámka:

Pri fúkaní vzduchu cez dýzu dávajte pozor, aby sa koniec dýzy nedotkol rotujúceho kotúča.

 

Otázky :

1.   Môže zmena rýchlosti fúkaného vzduchu zmeniť pri tých istých otáčkach frekvenciu sirénou vydávaného zvuku ?

2.   Navrhnite sirénu ( počet dierok na jednotlivých kružniciach ) a jej frekvenciu otáčania tak, aby bola schopná vydávať zvuky v celom rozsahu ľudskej počuteľnosti.

Posledná aktualizácia: 11.03.2001