FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: AKUSTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

15. Skladanie vlnenia v Quinckeho trubici

 

Pomôcky :

Quinckeho trubica, generátor, zosilňovač, prívodné vodiče,

Realizácia:      

Použijeme Quinckeho trubicu. Je to dvojramenný zvukový vlnovod, u ktorého môžeme posúvaním jedného ramena meniť dĺžku dráhy zvukovodu. Quinckeho trubica má aj vlastný zdroj tónov - reproduktor, ktorý cez zosilňovač napojíme na frekvenčný generátor. Po zapnutí sústavy nastavíme vhodnú intenzitu. Pri pomalých pohyboch ramenom vyhľadáme polohy s najväčšou intenzitou tónu (maximá) a s najmenšou intenzitou tónu (minimá).

 

Fyzikálna interpretácia:

Tón sa šíri oboma ramenami trubice a pred výstupom z nej sa tóny z jednotlivých ramien skladajú. Ak je dráhový rozdiel týchto tónov rovný párnemu násobku polovici jeho vlnovej dĺžky, výsledný tón počujeme najsilnejšie. Ak ich dráhový rozdiel je rovný nepárnemu násobku polovici jeho vlnovej dĺžky, výsledný tón počujeme najslabšie.

 

Realizačná poznámka:

Pre dobrú počuteľnosť dbajte na to, aby bolo v triede úplné ticho. Zvukové maximá a minimá je dobre počuť pri frekvencii 1500 Hz.

 

Metodická poznámka:   

Experiment je vhodné začať pri úplnom zatlačení pohyblivého ramena, teda pri rovnakej dráhe zvuku v oboch ramenách a teda pri maxime intenzity.

 

Otázky :

1.   Na základe použitej frekvencie tónu vyrátajte vzdialenosť dvoch susedných maxím.

2.   Prečo pri postupnom vysúvaní pohyblivého ramena trubice klesajú intenzity zvuku pri maximách ?

Posledná aktualizácia: 11.03.2001