FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: AKUSTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

13. Odraz zvuku od sklenenej dosky

 

Pomôcky :

Stopky, sklenený valec, sklenená doska,

 

Realizácia:      

Bežecké stopky dáme na dno vysokého skleneného valca. Jeho tikanie nepočujeme. Nad otvorom valca umiestnime sklenenú dosku. Pomalými pohybmi ju natáčame, až pokiaľ zreteľne nepočujeme tikanie stopiek

 

Fyzikálna interpretácia:

Tikanie stopiek, zvukové vlnenie, sa šíri valcom, teda smerom zvislo nahor. Zvuk nepočujeme, lebo sa nachádzame v oblasti tieňa. Na doske sa vlnenie odráža, a tým meníme jeho smer. Preto pri istom natočení dosky tikanie počujeme, pričom sa uplatňuje zákon odrazu vlnenia.

 

Realizačná poznámka:

Je vhodné, tak nestojíte od valca príliš ďaleko. Stopky položíme tak, aby sme mohli pohľadom kontrolovať ich chod.

 

Otázky :

1.  Kedy je pre nás v praxi odraz zvuku nevhodný a kedy ho využívame ?

Posledná aktualizácia: 11.03.2001