FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: AKUSTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

8. Tlmenie ladičiek

 

Pomôcky :

Dve ladičky s rovnakými frekvenciami, kladivko,


Realizácia:
      

K realizácii pokusu použijeme dve ladičky otvormi otočené oproti sebe. Jednu ladičku úderom gumovým kladivkom rozozvučíme. Po chvíli jej zvuk utlmíme tým, že sa rukou dotkneme jej ramena.

 

Fyzikálna interpretácia:

Zvuk ladičky po údere sa šíri prostredím. Ako dôkaz nám slúži druhá ladička. Keď prvú ladičku utlmime, zvuk stále počujeme. Je to preto, lebo zvuk sa dostal až k druhej ladičke. Tá sa nasledovne stáva zdrojom zvuku. Obdobne po chvíli môžeme utlmiť druhú ladičku, budeme počuť zvuk prvej.

 

Realizačná poznámka:

Je potrebné, aby ladičky neboli ďaleko od seba. Vhodná je vzdialenosť 3 - 5 cm.

 

Metodická poznámka:   

Pred realizáciou experimentu najprv demonštrujeme, že uchytením telesa ladičky do rúk, ladička prestane vydávať zvuk.

 

Otázky :

1.  Prebiehal by tento experiment v beztiažovom stave na kozmickej lodi ?

2.  Aký význam má drevené teleso ladičky ?

Posledná aktualizácia: 11.03.2001