FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: AKUSTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

19. Frekvenčný rozsah - generátor kmitov

 

Pomôcky :

Generátor, zosilňovač, reproduktor, prívodné vodiče,

 

Realizácia:      

Pokus zrealizujeme pomocou jednoduchého zapojenia reproduktora cez zosilňovač na frekvenčný generátor. Pri frekvencii 1000 Hz nastavíme vhodnú počuteľnosť. Pomaly prechádzame rozsah frekvencií od 20 Hz  až po 20 kHz. Zisťujeme pritom, pri ktorých frekvenciách začíname mechanické vlnenie vnímať a pri ktorých prestávame.

 

Fyzikálna interpretácia:

Mechanické vlnenie sa šíri z reproduktora, no ľudské ucho je schopné vnímať len istý frekvenčný interval vlnenia. Mechanické vlnenie vnímané ľudským uchom nazývame zvukom.

 

Realizačná poznámka:

Vhodná je intenzita asi 70 dB. Vzhľadom  na nedokonalosť použitého zosilňovača, ktorý pridáva nízke frekvencie, je  vhodnejšie pokus orientovať na zisťovanie hornej hranice frekvenčného rozsahu. 

 

Metodická poznámka:    

Experiment je potrebné prevádzať pre dvojice žiakov resp. pre malé skupinky kvôli počuteľnosti.

 

Otázky :

1.    Zamyslite sa a vysvetlite, prečo by bolo pre nás veľmi nepríjemné keby sme dokázali vnímať frekvencie okolo 5 Hz ako zvuk.

Posledná aktualizácia: 11.03.2001