FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: AKUSTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

21. Dopplerov jav

 

Pomôcky :

Ostredivý stroj, sklenená pologuľa, kladivko,

 

Realizácia:      

K realizácii úlohy použijeme odstredivý stroj, na ktorý pripevníme sklenené duté teleso pologuľovitého tvaru a gumené kladivko. Úderom kladivka sklenené teleso rozozvučíme. Teleso vydáva čistý tón. Potom odstredivý stroj roztočíme a opäť rozozvučíme. Počujeme tón, ktorého výška kolíše.

 

Fyzikálna interpretácia:

V prvom prípade zdroj aj pozorovateľ sú v pokoji, preto počujeme čistý tón. V druhom prípade roztočením zvona uvádzame do pohybu miesto zvona, ktoré sa stáva zdrojom zvuku. Zdroj sa pohybuje v striedavých intervaloch: od pozorovateľa a k pozorovateľovi. Uplatňuje sa Dopplerov jav, a preto počujeme kolísavý tón.

 

Realizačná poznámka:

Je vhodné, ak teleso točíte pomaly.

 

Otázky :

1.   Kde v praxi môžeme pozorovať Dopplerov jav ?

Posledná aktualizácia: 11.03.2001