FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: AKUSTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4. Struna a stroboskop

 

Pomôcky :

Gitarová struna na polychorde, stroboskop,

 

Realizácia:      

K realizácii experimentu použijeme gitarovú strunu napnutú na polychorde. Jej pohyb budeme sledovať pomocou stroboskopu. Strunu na polychorde brnknutím rozozvučíme.

 

Fyzikálna interpretácia:

Kmitavý rozruch sa šíri strunou. Stroboskopickým efektom pohyb struny zviditeľníme a pozorujeme ho. Vidíme, že struna kmitá.

 

 

Realizačná poznámka:

Je vhodné, ak frekvenciu kmitania struny pred realizáciou pokusu vopred vypočítate, alebo stroboskopom nájdete a pri realizácii nastavíme jej približnú hodnotu pre blikanie osciloskopu.

 

Metodická poznámka:    

Experiment je zaujímavejší ak stroboskopom osvetlíme miesto v blízkosti uzla.

 

Otázky :

1. Vysvetlite prečo pozorujeme akoby spomalený pohyb struny ?

Posledná aktualizácia: 11.03.2001