FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: AKUSTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

11. budík vo vákuu

 

Pomôcky :

Olejová rotačná výveva, budík, sklenený recipient,


Realizácia:
      
         
Elektrický zvonček upevníme v sklenenom zvone, ktorý položíme na olejovú vývevu. Zvonček pripojíme k zdroju a zapneme. Počujeme zvuk. Po chvíli zvonček vypneme a olejovou vývevou zo zvona odsajeme vzduch. Opäť zapneme zvonček, no zvuk už nepočujeme


Fyzikálna interpretácia:

          
V prvom prípade, keď vo zvone je vzduch, sa  zvuk zvončeka šíri vzduchom vo zvone, sklom zvona, a nakoniec vzduchom mimo zvona, až dorazí k nášmu uchu. Po vyčerpaní vzduchu sa zvuk zvončeka nešíri vo zvone, lebo ho neobklopuje hmotné prostredie, ale vákuum. Preto nepočujeme žiaden zvuk.
 


Realizačná poznámka:

           Dbajte na dobré tesnenie medzi zvonom a vývevou v prípade potreby dotykové plochy natrite ramsayovým tukom. Na realizáciu musíme použiť budík, u ktorého vidíme pohyb kladivka udierajúceho o zvonček.


Metodická poznámka:
   

Bolo by vhodné ak by sme počas zvonenia budíka stihli vysať vzduch z vývevy a následne ho po uvolnení ventilu vpustiť do vnútra.

 

Otázky :

1.   Odhadnite pri akom tlaku zriedeného vzduchu vo výveve prestávame počuť zvuk vydávaný budíkom.

Posledná aktualizácia: 11.03.2001