FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: AKUSTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

14. Interferencia zvuku dvoch ladičiek

 

Pomôcky :

Ladička, kovová platňa, kladivko,

 

Realizácia:      

Pri pokuse použijeme ladičku. Zoberieme ju do dlane, otočíme otvorom k stene a priblížime ju k nej na vzdialenosť 15 cm. Úderom gumovým kladivkom ju rozozvučíme a pomaly vzdiaľujeme od steny. Obdobne môžeme ladičku k stene približovať.

 

Fyzikálna interpretácia:

Zvuková vlna ladičky sa šíri prostredím. Od steny sa odrazí a odrazená vlna sa skladá s vlnou šíriacou sa z ladičky. Pri pomalých pohyboch ladičky počujeme striedavo zosilnenie a zoslabenie zvuku. Zvuk s najnižšou intenzitou počujeme, ak dráhový rozdiel obidvoch vĺn je rovný nepárnemu násobku polovici vlnovej dĺžky tónu ladičky. Ak je dráhový rozdiel obidvoch vĺn rovný párnemu násobku polovici vlnovej dĺžky, zvuk počujeme najsilnejšie.

 

Realizačná poznámka:

Je vhodné, ak udriete po ladičke silnejšie, aby ste dostali tón veľkej intenzity dostatočne dlho trvajúci. Snažíme sa uchytením ladičky za jej drevenú časť čo najmenej tlmiť kmitanie ladičky.

 

 

Metodická poznámka:    

Pokus je nutné realizovať ako žiacky, pretože za reálnych podmienok bude v triede nízka počuteľnosť.

 

Otázky :

1.    Na základe frekvencie použitej ladičky vyrátajte vzdialenosť dvoch susedných maxím.

Posledná aktualizácia: 11.03.2001