FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: AKUSTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

7. Dve ladičky

 

Pomôcky :

Dve ladičky s rovnakou frekvenciou, kladivko, statív, bázová gulička,

 

Realizácia:      

K realizácii pokusu použijeme dve ladičky otvormi otočené oproti sebe. Pri jednej z nich umiestnime na statíve zavesené bázové guličky. Statív položíme tak, aby sa guličky mierne dotýkali ramena ladičky. Druhú ladičku úderom gumovým kladivkom rozozvučíme.

 

Fyzikálna interpretácia:

Po údere kladivkom do ramena ladičky sa ladička rozozvučí. Zvuk tejto ladičky sa šíri prostredím a rozozvučí aj ladičku, pri ktorej je statív. Jej ramená začnú kmitať. Pozorujeme to odskakovaním guličiek od ramien.

 

Realizačná poznámka:

Vhodná vzdialenosť ladičiek je 10 cm. Guličky sa musia ramena ladičky len jemne dotýkať.

 

Otázky :

1.   Ako by sa zmenil priebeh experimentu, ak by použité ladičky nemali rovnaké frekvencie ?

Posledná aktualizácia: 11.03.2001