FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: AKUSTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

20. Zvukové rázy

 

Pomôcky :

Dve ladičky, viacstopový osciloskop, mikrofón,

 

Realizácia:      

Dve ladičky uložíme vedľa seba na stôl otočené otvormi k žiakom. Úderom gumeným kladivkom ich rozozvučíme. Po chvíli ich utlmíme. Nasledovne jednu z nich rozladíme tak, že na jej rameno natiahneme kovový prstenec a upevníme ho skrutkou. Potom obe ladičky opäť rozozvučíme. Počujeme iný zvuk ako v predchádzajúcom prípade.

 

Fyzikálna interpretácia:

Ladičky vydávajú tóny s rovnakými frekvenciami. Preto v prvom prípade počujeme pekný jednotný tón. V druhom prípade sú frekvencie ladičiek málo odlišné. Keďže pri skladaní tónov s blízkymi frekvenciami vznikajú rázy, počujeme zvuk doprevádzaný pravidelným kolísaním intenzity zvuku - rázmi.

Realizačná poznámka:

Ladičky sa nesmú dotýkať.

 

Otázky :

1.   Kde sa v praxi môžeme stretnúť s rázmi ?

Posledná aktualizácia: 11.03.2001