FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
DEMONŠTRAČNÉ EXPERIMENTY: AKUSTIKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2. Reproduktor a sklenená doska s krupicou

 

Pomôcky :

Reproduktor, generátor, zosilňovač, prívodné vodiče, krupica, drevené podložky, sklenená doska,

 

Realizácia:      

Pri experimente použijeme reproduktor napojený cez zosilňovač na frekvenčný generátor. Nad reproduktorom umiestnime sklenenú dosku, na ktorú rozsypeme krupicu. Zapneme generátor  a zosilňovač.

 

 

Fyzikálna interpretácia:

Po zapnutí sústavy membrána reproduktora začne kmitať a vydávať zvuk. Zvuk sa šíri vzduchom až k sklenenej doske s krupicou. Nárazy zvukového vlnenia sklo rozkmitajú a krupica na ňom začne podskakovať.

 

Realizačná poznámka:

Vhodná vzdialenosť medzi reproduktorom a sklenenou doskou je 0,5cm. Dbáme na správne pripojenie generátora a zosilňovača.

 

Otázky :

1.    Pri akých frekvenciách generátora bude kmitanie krupice najsilnejšie ?

Posledná aktualizácia: 11.03.2001