FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY: ŠTRUKTÚRA A VL. KVAPALÍN
 
1. JEDNODUCHÝ VODOMET  5. NETRADIČNÉ ČERPADLO 
2. KOPEC VODY  6. KVET KVITNÚCI AJ V ZIME 
3. PLÁVAJÚCA RYBKA  7. KORENIE A SAPONÁT 
4. ČO DOKÁŽE KVAPKA VODY 
   

Experimenty pripravila: RNDr. Ľudmila Onderová

Posledná aktualizácia: 09.02.2001