FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
JEDNODUCHÉ EXPERIMENTY: MECHANIKA TUHÉHO TELESA
 
1. PAPIEROVÝ ARTISTA 3. HOJDAČKA ZO SVIEČKY
2. KORUNA NA ŠPIČKE IHLY
  

Experimenty pripravila: RNDr. Ľudmila Onderová

Posledná aktualizácia: 09.02.2001