FYZIKÁLNE EXPERIMENTY

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika

 
EXPERIMENTY S IP-COACH: STRIEDAVÝ PRÚD
 
1. ELEKTROMAGNETICKÝ OSCILÁTOR 2. RLC OBVODY

Experimenty pripravila: RNDr. Zuzana Ješková
na základe diplomovej práce Adriany Trojanovičovej "Školské experimenty v systéme IP COACH"

Posledná aktualizácia: 09.02.2001